Fundacja Dobry Grunt Logo
English / Polski

O Fundacji

Jesteśmy grupą przyjaciół. Połączyła nas potrzeba dawania, poszukiwanie piękna w każdym człowieku, poszukiwanie piękna w sztuce, szukanie tego co łączy…

Od wielu lat skutecznie działamy w obszarze kultury, dobroczynności i dialogu międzyreligijnego. Organizujemy koncerty, wystawy, pokazy filmowe. Gościliśmy Alicję Paletę-Bugaj, Tomasza Bugaja, Adama Ferencego, Aleksandrę Bugaj, Antoninę Krzysztoń, Krzysztofa Jakowicza, Adama Struga, Jacka Kleyffa i wielu innych.

Szczególną postacią, która nas łączy, jest osoba Samuela Willenberga: polsko - izraelskiego artysty, więźnia Treblinki, uczestnika Powstania Warszawskiego. Chcemy pokazywać go światu i nieść dalej jego przesłanie.

Nasze działania

Samuel Willenberg

Sprowadzenie ostatniej rzeźby Samuela Willenberga do Polski i włączenie jej w wystawę IPN „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” 2020-2022, Wystawa IPN Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga.

Ufundowanie ikon

Ufundowanie ikon bł. Matki Róży Czackiej i bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz organizacja czuwania modlitewnego z ich udziałem, 11 września 2021.

Ufundowanie dla Klubu

Ufundowanie dla Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie ikony tryptyku Świętej Rodziny - 2020/2021, organizacja czuwania modlitewnego w marcu 2022.

Wsparcie Ukrainy

Działania wspierające ofiary wojny w Ukrainie - m.in. organizacja wspólnie z Klubem Inteligencji Katolickiej pleneru ikonograficznego połączonego z aukcją charytatywną, z której cały dochód przeznaczono na wyjazdy terapeutyczne ukraińskich dzieci. Ufundowanie generatora dla ukraińskiego miasta Kołomyi.

Zespół

Image of Małgorzata Łukasiewicz -Traczyńska
Arch. Małgorzata Łukasiewicz-Traczyńska
Prezes
Image of Joanna Sawicka
Joanna Sawicka
Członek Zarządu
Image of Marcin Rafał Kucharski
Marcin Rafał Kucharski
Członek Zarządu
Image of Karolina Tymicka
Karolina Tymicka
Koordynatorka

Współpracownicy

 • Mikołaj Ciszewski - Rzeźbiarz
 • Marek Górski - Dziennikarz
 • Mateusz Środoń - Ikonograf, szef Projektu JP2 z Dekalogiem i Torą Samuela Willenberga
 • Krzysztof Żurowski - Reżyser filmów dokumentalnych
 • Jerzy Traczyński - Obsługa techniczna i technologiczna
  Kontakt: jerzy.traczynski
  @dobrygrunt.org

Autorki ikon

 • Hanna Dąbrowska-Certa
 • Anna Kopeć-Gibas

Zdjęcia

 • Tomek Kaczor
 • Jarek Barański